Oľga Wagnerová

      starostka obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 6. 12. 2014
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie
a) ukončenie volebného obdobia starostky obce Oľgy Wagnerovej dňa 6. 12. 2014 o 24.00 hod.
b) začiatok nového volebného obdobia starostky obce Oľgy Wagnerovej dňa 7. 12. 2014 o 0.01 hod.