Hlavný kontrolór obce

Mgr. Ondrej Veselovský

e-mail: veselovskyondrej@gmail.com