Prenájom sály v Dome kultúry Turček

33 €/deň

 

Prenájom kuchyne v Dome kultúry Turček

20 €/deň

 

Prenájom riadu z Domu kultúry Turček

12 €/deň + prípadná náhrada škody

 

Prenájom zasadačky v Dome kultúry Turček

20 €/deň

 

Uznesenie č. 81/2008 zo dňa 15. 12. 2008 - VZN o službách poskytovaných obcou, platné od 1. 1. 2009