Dokumenty HKO

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2022.pdf (115289)

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2021.pdf (115004)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2020.pdf (803296)

Stanovisko_HKO_k_čerpaniu_úveru_2020.pdf (690420)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2019.pdf (150544)

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2020.pdf (852956)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2018.pdf (102380)

Turček_Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2019.pdf (158848)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2017.pdf (101741)

Starostka_mobil_vyjadrenie_2017.pdf (38940)

Turček_Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2018.pdf (152794)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2016.pdf (681930)

NávrhPlánuNa1_polrok_2017.docx (20976)

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2017.pdf (659733)

Čerpanie_rozpočtu_k_30.9.2016.pdf (1114393)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_Turček_2015.pdf (663731)

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2016.pdf (753378)

Odb_stanovisko_k_z.účtu_O_V_2014.pdf (659758)

Plán_kontrolnej_činnosti_I.polrok_2015.pdf (483586)

Stanovisko_HKO_k_rozpočtu_2015.pdf (543036)

Správa_o_kontrolnej_činnosti_II.polrok_2014.pdf (790418)

 

Správa_o_kontrolnej_činnosti_2014.pdf (619915)

Odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Turček za rok 2013.pdf (457014)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.pdf (388063)

 

Odborné stavonisko k rozpočtu 2014.pdf (295917)

Odborné_stanovisko_HKO_k_záverečnému_účtu_2012_O_V.pdf (100,6 kB)

Správa HKO o kontrolnej činnosti za rok 2012_Ondrej Veselovsky.pdf (440,7 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 Veselovský.pdf (280,5 kB)

 

Odborné stanovisko k rozpočtu 2013 2014 2015.docx    Odborné stanovisko k rozpočtu 2013 2014 2015.pdf