Zápisnice zo zasadnutí OZ r. 2010 - 2014

Porad. č.

zasadnutia

WORD PDF
6/2014   Zápisnica z 1.12.2014.pdf (1843936)
5/2014   Zápisnica 27102014.pdf (2883450)
4/2014   Zápisnica 11 08 2014.pdf (618652)
3/2014   Zápisnica 22_07_2014.pdf (1330548)
2/2014   pisnica 30_06_2014.pdf (2935682)
1/2014   Zápisnica OZ 24.2.2014.pdf (314013)
Prílohy:
vzdanie sa mandatu - Stračinová.pdf (187473)
vzdanie sa mandatu - Gajdošová.pdf (189708)
u nás v Turčeku 2.pdf (120476)
u nás v Turčeku 1.pdf (850294)
správa ústrednej inventarizačnej komisie 2.pdf (216066)
správa ustrednej inventarizačnej komisie.pdf (396480)
správa auditora 2.pdf (951788)
správa auditora 1.pdf (666651)
sľub Groszman.pdf (223050)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.pdf (388063)
komisia finančná, inventarizačná, likvidačná, škodová 4.pdf (149913)
komisia finančná, inventarizačná, likvidačná, škodová 3.pdf (420622)
komisia finančná, inventarizačná, likvidačná, škodová 2.pdf (485303)
komisia finančná, inventarizačná, likvidačná, škodová.pdf (478349)
HKO správa k záverečnému účtu 2013.pdf (457014)
čerpanie rozpočtu 3.pdf (242669)
čerpanie rozpočtu 2.pdf (719158)
čerpanie rozpočtu 1 (1).pdf (361788)
žiadosť R. Matúšovej.pdf (142577)
 
5/2013   Zápisnica OZ 17_12_2013.pdf (201545)
4/2013   Zápisnica OZ 12  12  2013.pdf (270158)
3/2013   Zápisnica OZ 23_9_2013.pdf (265269)
2/2013  

Zápisnica OZ 17_6_2013.pdf (297235)

Prílohy:

Zápisnica z komisie výstavby, plánovania

a ochrany ŽP 001.jpg (616014)
Zápisnica z komisie výstavby, plánovania

a ochrany ŽP 002.jpg (395792)
 

1/2013 Zápisnica OZ 25_3_2013.docx
(55,9 kB)
Zápisnica OZ 25_3_2013.pdf (346,5 kB)
5/2012 Zápisnica 13_12_2012.docx
(25,9 kB)
Zápisnica 13_12_2012.pdf (199,5 kB)
4/2012 Zápisnica 11_10_2012.docx
(42,8 kB)
Zápisnica 11_10_2012.pdf (237,6 kB)
3/2012 Zápisnica 28 06 2012.docx
(31,1 kB)
Zápisnica 28 06 2012.pdf (260,2 kB)
2/2012 Zápisnica 02 04 2012.docx
(26,7 kB)
Zápisnica 02 04 2012.pdf (239,8 kB)
1/2012 Zápisnica 20 02 2012.docx
(19,3 kB)
Zápisnica 20 02 2012.pdf (226,7 kB)
12/2011 Zápisnica 13 12 2011.docx
(24,5 kB)
Zápisnica 13 12 2011.pdf (257,4 kB)
11/2011 Zápisnica 14 11 2011.docx
(198 kB)
Zápisnica 14 11 2011.pdf (295,6 kB)
10/2011 Zápisnica 19 09 2011.docx
(24,6 kB)
Zápisnica 19 09 2011.pdf (248,4 kB)
9/2011 Zápisnica 29 06 2011.docx
(33,4 kB)
Zápisnica 29 06 2011.pdf (255,5 kB)
8/2011 Zápisnica 28 04 2011.doc
(108,5 kB)
Zápisnica 28 04 2011.pdf (247,3 kB)
7/2011 Zapisnica 04 04 2011.doc
(204,5 kB)
Zapisnica 04 04 2011.pdf (376,7 kB)
6/2011 Zápisnica 14 03 2011.doc
(156,5 kB)
Zápisnica 14 03 2011.pdf (240,4 kB)
5/2011 Zapisnica 21 02 2011.doc
(102 kB)
Zapisnica 21 02 2011.pdf (214,4 kB)
4/2011 Zápisnica 09 02 2011.doc
(80,5 kB)
Zápisnica 09 02 2011.pdf (128,5 kB)
3/2011 Zápisnica 02 02 2011.doc
(101,5 kB)
Zápisnica 02 02 2011.PDF (190,7 kB)
2/2011 Zápisnica 10 01 2011.doc
(134,5 kB)
Zápisnica 10 01 2011.pdf (219,4 kB)
1/2011   Zápisnica OZ v Turčeku z 6_12_2010.pdf
(1116041)