K vybaveniu potrebujete:

Potrebné dokumenty:

  • preukaz totožnosti + nájomná zmluva k hrobovému miestu

Po posúdení príslušných dokladov Vám správca pohrebiska vydá rozhodnutie o povolení k ohlásenej drobnej stavbe.