Výsledky volieb prezidenta SR 1 a 2 kolo obec Turček

Okrsková volebná komisia v obci Turček zverejňuje výsledky 2. kola volieb prezidenta SR za volebný okrsok č. 1 v obci Turček
 

Turček 2. kolo.pdf (433695) - zverejnené 8.4.2024

 
 
Okrsková volebná komisia v obci Turček zverejňuje výsledky 1. kola volieb prezidenta SR za volebný okrsok č. 1 v obci Turček

504_Turcek_1_.pdf (221511) - zverejnené 25.3.2024

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024

9bb5f_Kandidáti na prezidenta 2024.pdf (194459)

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sú vyhlásené na 23.3.2024 a 6.4.2024

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sú vyhlásené na 23.3.2024 a 6.4.2024

obecturcek@gmail.com

 

Obec Turček oznamuje občanom, ktorí majú záujem o vydanie hlasovacieho preukazu e-mailovú adresu pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  obecturcek@gmail.com

O hlasovací preukaz je taktiež možné požiadať osobne v kancelárii obecného úradu v Turčeku počas úradných hodín.

 

Zodpovedné osoby: Jaroslav Frno, Anna Ulbrichtová

 

Preukazy sa vydávajú pre 1. kolo prezidentských volieb v termíne od 07.02.2024 do 22.03.2024 pre 2. kolo prezidentských volieb od 07.02.2024 do 05.04.2024.

ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_volby_prezidenta2024.docx (18498)

 

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje starosta obce Turček tento volebný okrsok a volebnú miestnosť:

 

  • j e d e n volebný okrsok

  • Volebná miestnosť: Dom kultúry, Horný Turček 44, Turček.

 
Všetky informácie o voľbách nájdete tu: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

2024_001.pdf (191442)

Prezidentské voľby 2024