Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

obecturcek@gmail.comViac tu: https://www.obecturcek.sk/news/volby-do-organov-samospravy-obci-a-organov-samospravnych-krajov-oznamenie-o-zverejneni-e-mailovej-adresy-o-delegovani-clena-a-nahradnika/