Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica okrskovej komisie (1).pdf (5091931)

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka

Obec Turček oznamuje občanom, ktorí majú záujem o vydanie hlasovacieho preukazu, že e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: obecturcek@gmail.com

 

O hlasovací preukaz je možné požiadať aj osobne v kancelárii Obecného úradu v Turčeku v úradných hodinách.

 

Zodpovedná osoba: Jaroslav Frno a Anna Ulbrichtová

 

Preukazy sa vydávajú od 16. 8. 2023 do 29. 9. 2023.

Preukazy sa zasielajú poštou do 13.9.2023.

www.minv.sk/?nr23-preukaz

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.docx (17551)

 

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vyhlásené na 30.9.2023.

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vyhlásené na 30.9.2023

obecturcek@gmail.com

 
 
 
 
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje starosta obce Turček tento volebný okrsok a volebnú miestnosť:

 

  • j e d e n volebný okrsok

  • Volebná miestnosť: Dom kultúry, Horný Turček 44, Turček.Informacie_pre_volica.pdf (229391)