Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Okrsková volebná komisia v obci Turček zverejňuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu za volebný okrsok č. 1 v obci Turček
Odpis zápisnice EP 2024 Turček.pdf (5960375) - zverejnené 10.6.2024
 

 

 

 

Obec Turček oznamuje občanom, ktorí majú záujem o vydanie hlasovacieho preukazu e-mailovú adresu pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:  obecturcek@gmail.com

O hlasovací preukaz je taktiež možné požiadať osobne v kancelárii obecného úradu v Turčeku počas úradných hodín.

 

Zodpovedné osoby: Jaroslav Frno, Anna Ulbrichtová


Preukazy sa vydávajú v termíne od 24.04.2024 do 07.06.2024

 

 

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú vyhlásené na 8.6.2024

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú vyhlásené na 8.6.2024

obecturcek@gmail.com

 

 

Všetky informácie o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete tu:

www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=europsky-parlament-volby-2024