VZN o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Turček

                         
VZN 6_2011 O UDRZIAVANI CISTOTY A PORIADKU NA UZEMI OBCE TURCEK.doc (79,5 kB)
VZN 6_2011 O UDRZIAVANI CISTOTY A PORIADKU NA UZEMI OBCE TURCEK.pdf (157,3 kB)