VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

                               
VZN 2_2011 ZASADY HOSPODARENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE.doc (103,5 kB)
 
VZN 2_2011 ZASADY HOSPODARENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE.pdf (191,9 kB)