Tlačivá


Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.doc (590,5 kB)                              Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.pdf (188 kB)

Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.doc (27,5 kB)                          Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.pdf (116 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.doc (28,5 kB)                                   Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.pdf (116,9 kB)

                                                                                                   Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (2161918)

                                                                                                   Žiadosť o rozkopávkové povolenie.pdf (828266)