Archív článkov

Ukončenie prázdnin 27.8.2022

12.08.2022 13:55

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov - Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy o delegovaní člena a náhradníka

01.08.2022 13:19
OZNÁMENIE o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022. Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e e-mailovú adresu na...

Oznam o zatvorení obecného úradu

24.07.2022 12:55
Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Turčeku bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený od 25.7.2022 do 31.7.2022

OZ 21.7.2022

18.07.2022 07:49
Program OZ 21.7.2022.pdf (206777)

Informácia k OVS 1/2022

05.07.2022 07:17
Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 1/2022 nájdete kliknutím na Úradnú tabuľu www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/

OZ 30.6.2022

27.06.2022 14:41
Program OZ 30.6.2022.pdf (207879)

OZ 11.5.2022

06.05.2022 08:55
Program OZ 11.5.2022.pdf (206090)

Záverečný účet obce za rok 2021

02.05.2022 14:10
Záverečný účet obce Turček k 31_12_ 2021.pdf (2183551)

Dotazník obce Turček

25.04.2022 15:07
Milí občania obce Turček.  Poznáte potreby obce a perspektívy jej rozvoja?  Rozhodnite, akým smerom sa bude uberať obec Turček v nasledujúcom období.  Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka.  Jeho vyplnenie vám zaberie maximálne 5 - 10 minút.    Dotazník tu: https://www.survio.com/survey/d/C4J8E9P9Y4Y1S9M7T   Pravdivým vyplnením dotazníka nám pomôžete vytvoriť  "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce...

Dodatok k VZN č. 1/2019 - NÁVRH

05.04.2022 09:33
ACFrOgBggusuXRNgVFImHagZ8t3MgdTv7MkRdH7tjaHsVthQRUMZ2R3-rqu28nE5p1OhiI-qnoMwYcreFcgNFTGhBddUJ7QDUhMYU7li-wujLt2asXEyLqasljpb8JE=.pdf (874280)

OZ 7.4.2022

04.04.2022 15:56
Program OZ 7.4.2022.pdf (208702)

Oznámenie o pyrotechnických prácach

24.03.2022 15:17
Muničný sklad Sklené oznamuje, že na základe plánu prác na Stálej trhacej jame v mesiaci apríl bude v pracovných dňoch od 22.4.2022 do 30.4.2022 v čase od 7:00 - 17:00 hod., vykonaný výcvik pyrotechnikov a ničenie munície v priestore "Kunešovské lúky". V tomto čase platí zákaz pohybu v ochrannom pásme priestoru "Kunešovské lúky".  

Informácia k utečencom z Ukrajiny

21.03.2022 08:25
Vážení spoluobčania, priatelia. Na základe požiadavky odboru krízového riadenia Okresného úradu Turčianske Teplice má náš okres prostredníctvom samospráv zabezpečiť cca 200 miest na transportné preubytovanie utekajúcich občanov Ukrajiny. Jedná sa o pobyt jednej osoby na max 72 hodín, bude sa pravdepodobne jednať o tých najchudobnejších, ktorí pocestujú autobusmi za svojimi príbuznými, pripadne ktorí budú čakať na status dočasného ubytovania. Obec Turček prisľúbila preubytovávať cca 45 ľudí, čo...

Štatistické zisťovanie v obci

16.03.2022 10:44
Oznamujeme občanom, že od 1.4.2022 do 27.5.2022 bude prebiehať štatistické zisťovanie úrovne vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zisťovanie úrovne znalostí  a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Štatistické zisťovanie bude vykonávať zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 

Zvažujete, že ubytujete utečencov z Ukrajiny?

04.03.2022 15:43
Ak ste sa rozhodli, že poskytnete utečencom z Ukrajiny ubytovanie, venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu. Ktokoľvek, kto sa v obci Turček rozhodne, že poskytne ubytovanie utečencom z Ukrajiny, je povinný nahlásiť túto skutočnosť samospráve - obecnému úradu. Urobiť tak môžete prostredníctvom e-mailu (obecturcek@gmail.com), telefonicky (+421 903 396 161, +421 908 248 960) alebo osobným ohlásením. Pri ohlasovaní je potrebné uviesť - vaše meno a priezvisko (PO názov a IČO), adresu, na ktorej...

ZBIERKA POMOCI

27.02.2022 13:26
ZBIERKA POMOCI V TURČEKU Ľuďom na východnej hranici Kde: Obecný úrad v Turčeku Kedy: 28.2. - 1.3.2022 (pondelok a utorok) od 7:00 - 15:30 Mimo týchto hodín môžete veci nechať v čakárni pred dverami OcÚ. Urgentne potrebujeme: - detské plienky (akékoľvek veľkosti) - detské výživy - piškóty - hygienické vložky a tampóny - dezinfekčné mydlá - kojenecké balené vody - minerálky - čaje - jednorazové poháre - detský sunar, džúsy, toaletný papier - keksíky a croasanty (balené) -...

MUNIPOLIS

15.02.2022 15:17
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis? ·  Počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu ·  Novinky z úradu priamo do telefónu ·  Upozornenia na krízové situácie - výpadky...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - v roku 2022

10.01.2022 14:01
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2022   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2022, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani...

Zníženie poplatku za komunálny odpad - rok 2022

10.01.2022 14:00
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2022,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2022.   I v roku 2022 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom...

Povodňová situácia v obci

05.01.2022 09:43
  1. Vyhlásenie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (226632) 2. Odvolanie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (224513) 3. Vyhlásenie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (226814) 4. Odvolanie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (223918)

OZ 16.12.2021

13.12.2021 09:45
Program OZ 16.12.2021.pdf (207761)

OZNAM + doplnenie o oleje

07.12.2021 10:21
Oznamujeme občanom, že v našej obci boli zriadené odberné miesta so zbernými nádobami na odoberanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  jedlých rastlinných olejov a tukov z domácností. Odberné miesta sa nachádzajú v Dolnom Turčeku pri potravinách Sama, v Hornom Turčeku pri predajni Coop Jednota, pri Dome kultúry a pri bytovkách oproti Úpravni vody. Čo patrí do nádob nájdete v priloženom obrázku alebo priamo na zberných nádobách. Zberné nádoby sa budú vymieňať každý piatok. V...

Obchodná verejná súťaž 02/2021

05.11.2021 10:24
Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 02/2021 sú zverejnené v sekcii Úradná tabuľa 

OZ 3.11.2021

29.10.2021 10:03
Program OZ 3.11.2021.pdf (206895)

Zmena konečnej zastávky autobusu

25.10.2021 08:33
Oznamujeme občanom, že od 25.10.2021 do 27.10.2021 bude autobus premávať len po predajňu COOP Jednota z dôvodu opravy priepustu pri transformátore.

Pozvánka

10.08.2021 11:14

Obecné zastupiteľstvo 30.6.2021

25.06.2021 13:09
Program OZ 30.6.2021.pdf (199742)

Poďakovanie

21.06.2021 11:49

Dotácia obedy zadarmo

17.06.2021 09:45
Obec Turček žiada občanov, ktorí majú záujem o dotáciu obedy zadarmo pre predškoláka v Materskej škole v Turčeku - od 1.8.2021, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 25.6.2021. Rodičia musia byť: 1. poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo 2. ich príjmy nesmú dosahovať výšku životného minima (posudzuje sa spoločný príjem do domácnosti) posudzovaná osoba 214,83 EUR ďalšia posudzovaná osoba 149,87 EUR dieťa 98,08 EUR na jedno dieťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

07.05.2021 14:41
Oznam o prijímaní detí.pdf (390512) Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (18263) Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (376448)    

Asistované sčítanie obyvateľov v obci Turček

04.05.2021 14:59
Oznamujeme občanom, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná v obci Turček asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Obec Turček zriadila pre potreby asistovaného sčítania kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v priestore obecného úradu. Tu môžu občania požiadať o dosčítanie v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Odporúčame si termín sčítania dohodnúť...

Zmena sídla Obecného úradu obce Turček

30.04.2021 13:45
Zmena sídla obecného úradu 2021.pdf (541044)

Zmena otváracích hodín Pošty Turček

26.02.2021 10:03
Otváracie hodiny s účinnosťou od 1.3.2021 si môžete pozrieť na linku www.obecturcek.sk/sluzby-v-obci/posta/

SČÍTANIE OBYVATEĽOV SPUSTENÉ

15.02.2021 09:21
Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan...

Distribúcia respirátorov pre občanov obce nad 60 rokov

08.02.2021 13:52
Aj napriek priaznivej situácii s ochorením COVID19 v našej obci podávame pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. Pre seniorov zakúpila obec respirátory typu KN95 FFP2 a už od 9.2.2021 začne s ich distribúciou. Obecný úrad má k dispozícii zoznam obyvateľov, takže nie je potrebné sa hlásiť. Postupne budú respirátory prostredníctvom pracovníkov obecného úradu distribuované všetkým občanom, ktorí dovŕšia tento rok (do 31.12.2021) vek 60 rokov. Žiadame Vás, aby ste respirátor...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

12.01.2021 11:26
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021 www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf Link s informatívnym videom: vimeo.com/471290558 www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo Najčastejšie otázky k SODB 2021: www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq Otázky a odpovede k SODB...

OVS 01/2020

19.11.2020 09:29
Podmienky OVS 01 2020.pdf (438754) Vyhlásenie OVS 01 2020 a podmienky OVS 01 2020 stavebné pozemky.pdf (446031) Vyhlásenie OVS 01 2020.pdf (410601)  

Antigénové testovanie

18.11.2020 11:26
Od dnešného dňa 18. novembra 2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9. mája 438/15, 039 01 Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská) na dobrovoľné testovanie obyvateľstva okresu Turčianske Teplice antigénovými testami na ochorenie COVID-19.  Odberné miesto bude otvorené v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Náš malý veľký Turiec

26.10.2020 14:55
Aj v týchto ťažkých časoch je dôležité zostať človekom a najmä držať spolu. Starostovia obcí Horného Turca posielajú povzbudivé slová nielen pre svojich občanov, ale aj celému Slovensku. Pretože len spolu to môžeme zvládnuť. veposhornehoturca.sk/blog/odkaz-pre-slovensko  

Informácia o nCoV

03.03.2020 13:48
vyhlaska_212 - cestovanie.pdf (326307) cestovatelsky-semafor.pdf (377813) UV 215_2021 Predĺženie NS.pdf (372562) UV 203_2021.pdf (369511) výnimky zo zákazu vychádzania.pdf (293622) 173_2021.pdf (287560) 160_2021.pdf (350001) UV 123_2021 Sprísnenie opatrení.pdf (348621) UV 77_2021 Predĺženie NS.pdf (243200) UV 78_2021 Zaradenie okresov do stupňov.pdf (192740) UV 30_2021 Plošné testovanie.pdf (354312) 624_2020.pdf (283200) 671_2020.pdf (189108) 718_2020.pdf (192911) 806_2020.pdf...

LEVEL 10

18.01.2019 14:13

Bývalý režím mu nedával budúcnosť, dnes je vyhľadávanou chatárskou oblasťou - zivot.pluska.sk

10.01.2019 10:47
zivot.pluska.sk/clanok/552078/byvaly-rezim-mu-nedaval-buducnost-dnes-je-vyhladavanou-chatarskou-oblastou

Pozvánka na OZ - 18. 12. 2018

15.12.2018 12:25

Výsledky komunálnych volieb - sme.sk

11.11.2018 10:53
volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky/zilinsky-kraj/turcianske-teplice/turcek

V tom jeden zo stankárov vyhlásil - to by bola richtárka - myturiec.sme.sk

10.11.2018 10:31
myturiec.sme.sk/c/20957831/v-tom-jeden-zo-stankarov-vyhlasil-to-by-bola-richtarka.html

Horný Turček *Beautiful Sky VIEW* / HD / SLOVAKIA

02.09.2018 11:02
www.youtube.com/watch?v=vKOON45yOuw

Valc, Tango, Turček, Múzeum SNP v Banskej Bystrici

19.06.2018 11:05
www.youtube.com/watch?v=3KvUuEWayiY

v.n.Turček (Štubna)-B.Š.

13.06.2018 11:00
www.youtube.com/watch?v=0u6wgiSOlvs

Beh okolo priehrady - myturiec.sme.sk

11.06.2018 17:31
myturiec.sme.sk/c/20846948/beh-okolo-priehrady.html

Policajné okienko_Dolný Turček

25.04.2018 11:03
www.youtube.com/watch?v=Mhmlee7dUok

Vochšonktomc, Turček, Múzeum SNP v Banskej Bystrici

21.02.2018 10:59
www.youtube.com/watch?v=-pH3LxDWbrE&t=195s

Zábery z dronu na obec Turček a okolie

26.11.2017 10:52
www.youtube.com/watch?v=AQe0-R3xLGA

Pri Turčeku bežci vybehli po schodoch priehrady - myturiec.sme.sk

17.11.2017 15:33
myturiec.sme.sk/c/20697547/pri-turceku-bezci-vybehli-po-schodoch-priehrady.html

Druhé preteky ŽupaRUN štartovali v Turčeku okolo priehrady

30.06.2017 11:04
www.youtube.com/watch?v=lYKNJhoWFhw

Vrtuľník dnes v Turčeku zachraňoval ženu - myturiec.sme.sk

15.08.2016 10:33
myturiec.sme.sk/c/20242663/vrtulnik-dnes-v-turceku-zachranoval-zenu.html

Z pôvodnej peknej nedele sa razom vykľula pohroma - myturiec.sme.sk

11.08.2016 10:46
myturiec.sme.sk/c/20236897/z-povodnej-peknej-nedele-sa-razom-vyklula-pohroma.html

O povodni na Turčeku - myturiec.sme.sk

11.08.2016 10:46
myturiec.sme.sk/c/20236881/o-povodni-na-turceku.html

Behať po priehrade Turček bolo nevšedným zážitkom - myturiec.sme.sk

30.06.2016 10:45
myturiec.sme.sk/c/20203972/behat-po-priehrade-turcek-bolo-nevsednym-zazitkom.html

Majetkové daňové priznanie 2016

14.01.2016 09:47
Občania , ktorí v roku 2015 nadobudli v obci Turček nehnuteľnosť (pozemok, stavbu...), predali nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane!!!!! nezabudnite si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Turčeku do 31. januára 2016. Tlačivo na majekové daňové priznanie nájdete tu  Daňové priznanie DN 2014 tlačivo.pdf (4,5 MB)    

Raritou strednej Európy sa môže popýšiť len dedinka Turček - myturiec.sme.sk

11.09.2015 10:55
najdedina.noviny.sk/okres-turcianske-teplice/128789-raritou-strednej-europy-sa-moze-popysit-len-dedinka-turcek
Záznamy: 1 - 60 zo 94
1 | 2 >>