zverejnené 10.12.2019

V prílohe sa nachádza  návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 2021 2022 zverejnený na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - zverejnené 28.11.2019

 

Návrh - dodatok k vzn 2 2012.pdf (433645) - zverejnené 28.11.2019

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR 2020 je v obci Turček obecturcek@gmail.com

 
 

 

 

Rýchle oznamy

Nová e-mailová adresa obce

08.02.2019 07:58
Oznamujeme Vám, že odo dňa 8. 2. 2019 používa obec Turček výhradne novú e-mailovú adresu obecturcek@gmail.com  

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - v roku 2019

11.01.2019 18:17
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2019   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2019, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. (daňová povinnosť vznikla ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, majiteľom psa a pod. v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019)   § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a...

Zníženie poplatku za komunálny odpad - rok 2019

11.01.2019 18:16
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2019,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2019.   I v roku 2019 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/   Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018   Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti: -       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018, -       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018. I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými...
Záznamy: 1 - 3 zo 3

V prílohe sa nachádza  návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 2020 2021 zverejnený na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Návrh viacročného rozpočtu 2019 2020 2021.pdf (321425)

zverejnené 3. 12. 2018

3. miesto

Monografia obce Turček získala v roku 2012  - 3. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 (kategória knihy - Knihy o obciach - monografické publikácie) od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.