Rýchle oznamy

Obchodná verejná súťaž 2 2024

24.07.2024 15:25
5 Podmienky OVS (2).pdf (238782) Vyhlásenie OVS a podmienky OVS (2).pdf (246712) Vyhlásenie OVS (2).pdf (207208) sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (3).doc (67584) sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (3).pdf (231291) sutazny_navrh_po_vzor 2024 (4).doc (221696) sutazny_navrh_po_vzor 2024 (3).pdf (212270)  

Pozvánka na OZ 17.7.2024

12.07.2024 11:57
Program OZ 17.7.2024.pdf (107906)

OZ 27.6.2024

24.06.2024 15:29
Program OZ 24.6.2024.pdf (102194)

Záverečný účet obce za rok 2023

10.06.2024 11:49
Záverečný účet obce za rok 2023_Turček (1).pdf (2008240)

Obchodná verejná súťaž 1 2024

07.06.2024 10:54
Podmienky OVS 1 2024 (1).pdf (238797) Vyhlásenie OVS 1 2024 a podmienky OVS 1 2024 (1).pdf (246676) Vyhlásenie OVS 1 2024 (1).pdf (207229) sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (1).pdf (231284) sutazny_navrh_po_vzor 2024 (1).pdf (212263) sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (1).doc (67584) sutazny_navrh_po_vzor 2024...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Turček

06.06.2024 15:02
Oznámenie o vyhlásení výberového konania HK obce Turček.pdf (189951)

OZ 05.06.2024

02.06.2024 15:24
Program OZ 5.6.2024.pdf (108179)

OZ 8.4.2024

05.04.2024 09:33
Program OZ 8.4.2024.pdf (110543)

Informácia ohľadom vyhlásenej mimoriadnej situácie

23.03.2024 11:03
Informujeme občanov, že na území okresu Turčianske Teplice je vyhlásená mimoriadna situácia v dôsledku enormného zvýšenia počtu medveďov. V prípade spozorovania medveďa hnedého v zastavanom území obce žiadame občanov, aby túto informáciu podali starostovi obce na tel. čísle 0903396161 alebo na...

Odvolanie mimoriadnej situácie na území okresu Turčianske Teplice a vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Žilinského kraja

22.03.2024 11:00

Upozornenie na nesprávne triedenie odpadu

20.03.2024 09:50
Žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu separovaného odpadu, nakoľko v poslednom čase bol zaznamenaný zvýšený nárast znečistenia veľkokapacitných kontajnerov (železo, sklo) a nádob na bioodpad a kuchynské oleje. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby do vyššie uvedených...

Zníženie poplatku za komunálny odpad - rok 2024

08.01.2024 08:19
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2024,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2024.   I v roku...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - v roku 2024

08.01.2024 08:18
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2024   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci...

Oznam o zatvorení obecného úradu

20.12.2023 08:24
Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude zatvorený od 21.12.2023 do 8.1.2024.

Pozvánka na OZ 18.12.2023

14.12.2023 15:22
Program OZ 18.12.2023.pdf (209176)

Návrh rozpočtu na rok 2024

01.12.2023 15:05
Návrh rozpočtu 2024 2025 2026 Turček na zverejnenie.pdf (762566)

NÁVRH - SMERNICA č. 1/2024 SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU TURČEK

01.12.2023 11:45
smernica-c-1-2024-sadzobnik-poplatkov-Turček.pdf (536019)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

30.10.2023 11:34
Oznámenie o vyhlásení výberového konania riaditeľa MŠ.pdf (349976)

OZ 12.10.2023

09.10.2023 14:04
Program OZ 12.10.2023.pdf (200545)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

02.10.2023 15:20
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023.  Zápisnica okrskovej komisie.pdf (5091931)

OZ 25.9.2023

19.09.2023 14:52
Program OZ 25.9.2023.pdf (202804)

OZ 8.8.2023

03.08.2023 14:40
Program OZ 8.8.2023.pdf (203278)

OZ 27.7.2023

24.07.2023 17:25
Program OZ 27.7.2023.pdf (204492)

Priamy predaj 01/2023

18.07.2023 09:21
  Zverejnenie zámeru priamy predaj a podmienky (1).pdf (424673) Zverejnenie zámeru priamy predaj (1).pdf (400088) cenova_ponuka_Fyzická osoba (1).doc (47616) cenova_ponuka_Fyzická osoba (1).pdf (477078) cenova_ponuka_Právnická osoba (1).doc (44032) cenova_ponuka_Právnická osoba (1).pdf...

OZ 29.6.2023

26.06.2023 13:44
Program OZ 29.6.2023.pdf (68314)

Záverečný účet obce za rok 2022

13.06.2023 21:46
Záverečný účet obce za rok 2022_ Turček.pdf (2015532)

OZ 29.5.2023

26.05.2023 16:37
Program OZ 29.5.2023.pdf (282043)

OZ 31.3.2023

28.03.2023 14:42
Program OZ 31.3.2023.pdf (277353)

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2022

16.03.2023 14:27
Čerpanie rozpočtu Turček k 31. 12. 2022_podrobne.pdf (106324) Čerpanie rozpočtu_Turček k 31. 12. 2022-sumárny.pdf (76482) Dotácie 2022_Turček.pdf (695436)  

Protest v Bratislave - poďte s nami

19.02.2023 16:19
Vážení spoluobčania, vzhľadom na neúnosnú situáciu spôsobenú energetickou krízou, vysokou mierou inflácie, prijímaním zákonov a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ktoré majú veľký vplyv na rozvrat financií samospráv, sa mestá a obce naprieč celým Slovenskom rozhodli vstúpiť do ostrého...

Oznam k referendu 2023

16.01.2023 11:32
Oznámenie (1).pdf (231594)

Dodatok k VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v ŠJ

16.01.2023 11:22
Dodatok k VZN 1_2019 _ 2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v ŠJ (1).pdf (333953)    

VEREJNÉ OSVETLENIE

12.01.2023 13:16
Oznamujeme občanom, že z dôvodu enormného zvýšenia cien elektrickej energie bude verejné osvetlenie vypnuté v čase od 23:00 do 03:50 hod.. 

Informácia o zatvorení Obecného úradu

21.12.2022 11:47
Oznamujeme občanom, že od 22.12.2022 do 9.1.2023 bude Obecný úrad v Turčeku zatvorený.

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turček č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.12.2022 09:05
Dodatok č.2 k VZN 1 2012 (1).pdf (362626)

OZ 20.12.2022

16.12.2022 08:21
Program OZ 20.12.2022.pdf (273205)

OZ 15.12.2022

09.12.2022 10:51
Program OZ 15.12.2022.pdf (272335)

Inflačná pomoc II.

07.12.2022 13:35
Inflačná pomoc II. - informácia a žiadosť o spoluprácu (00000002).pdf (423454) Inflačná_pomoc_II-_leták.pdf (442170)  

Návrh rozpočtu obce Turček na roky 2023 2024 2025

05.12.2022 07:46
Rozpočet 2023 2024 2025_Turček.xlsx (17685) Rozpočet 2023 2024 2025_Turček.pdf (763993)

NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turček č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01.12.2022 16:01
NÁVRH Dodatok č.2 k VZN 1 2012 (1).pdf (360592)

OZ 23.11.2022

19.11.2022 16:57
Program OZ 23.11.2022 (1).pdf (203946)

Ustanovujúce zastupiteľstvo

07.11.2022 15:40
Program OZ 10.11.2022.pdf (208172)

Výsledky spojených volieb 2022

31.10.2022 08:47
Odpis zápisnice do orgánov samosprávnych krajov 2022.PDF (54598) Výsledky volieb do samosprávy obcí 2022.PDF (47175) 75961f1a-70d8-4807-8260-6e347f7e2d22.pdf (423165)  

O hlasovanie môžu požiadať aj voliči v izolácii, či karanténe

24.10.2022 17:10
 V sobotu 29. októbra 2022 sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby do orgánov obcí a tiež samosprávnych krajov. Zúčastniť sa ich môžu aj voliči, ktorí sa v súvislosti s ochorením COVID 19 nemôžu dostaviť priamo do volebnej miestnosti.  Pre tento účel budú zriadené...

OZ 12.9.2022

07.09.2022 14:01
Program OZ 12.9.2022.pdf (201631)

Zmena termínu akcie Ukončenie prázdnin

23.08.2022 14:00

OZ 19.8.2022

16.08.2022 16:53
Program OZ 19.8.2022.pdf (69531)

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov - Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy o delegovaní člena a náhradníka

01.08.2022 13:19
OZNÁMENIE o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022. Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z....

OZ 21.7.2022

18.07.2022 07:49
Program OZ 21.7.2022.pdf (206777)

Informácia k OVS 1/2022

05.07.2022 07:17
Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 1/2022 nájdete kliknutím na Úradnú tabuľu www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/

OZ 30.6.2022

27.06.2022 14:41
Program OZ 30.6.2022.pdf (207879)

OZ 11.5.2022

06.05.2022 08:55
Program OZ 11.5.2022.pdf (206090)

Záverečný účet obce za rok 2021

02.05.2022 14:10
Záverečný účet obce Turček k 31_12_ 2021.pdf (2183551)

Dodatok k VZN č. 1/2019 - NÁVRH

05.04.2022 09:33
ACFrOgBggusuXRNgVFImHagZ8t3MgdTv7MkRdH7tjaHsVthQRUMZ2R3-rqu28nE5p1OhiI-qnoMwYcreFcgNFTGhBddUJ7QDUhMYU7li-wujLt2asXEyLqasljpb8JE=.pdf (874280)

OZ 7.4.2022

04.04.2022 15:56
Program OZ 7.4.2022.pdf (208702)

Oznámenie o pyrotechnických prácach

24.03.2022 15:17
Muničný sklad Sklené oznamuje, že na základe plánu prác na Stálej trhacej jame v mesiaci apríl bude v pracovných dňoch od 22.4.2022 do 30.4.2022 v čase od 7:00 - 17:00 hod., vykonaný výcvik pyrotechnikov a ničenie munície v priestore "Kunešovské lúky". V tomto čase platí zákaz pohybu...

ZBIERKA POMOCI

27.02.2022 13:26
ZBIERKA POMOCI V TURČEKU Ľuďom na východnej hranici Kde: Obecný úrad v Turčeku Kedy: 28.2. - 1.3.2022 (pondelok a utorok) od 7:00 - 15:30 Mimo týchto hodín môžete veci nechať v čakárni pred dverami OcÚ. Urgentne potrebujeme: - detské plienky (akékoľvek veľkosti) - detské výživy -...

MUNIPOLIS

15.02.2022 15:17
Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. Čo...

Povodňová situácia v obci

05.01.2022 09:43
  1. Vyhlásenie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (226632) 2. Odvolanie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (224513) 3. Vyhlásenie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (226814) 4. Odvolanie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (223918)

Poďakovanie

21.06.2021 11:49
Záznamy: 1 - 60 zo 60

 

 

 

 

 

3. miesto

Monografia obce Turček získala v roku 2012  - 3. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 (kategória knihy - Knihy o obciach - monografické publikácie) od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.

 Obec Turček

                                                                                         

Obec Turček leží na severnom úpätí Kremnických vrchov v pramennej oblasti potoka Turiec. Vznikla nemeckou kolonizáciou v 14. storočí v sídelnej oblasti banského mesta Kremnica.

Prvá písomná zmienka o Turčeku pochádza z roku 1371.

V rámci výstavby vodnej nádrže na pitnú vodu, ktorá sa začala stavať už v roku 1992 sa uskutočnila obnova obce.

Obec Turček patrí v súčasnosti do Žilinského samosprávneho kraja, okres Turčianske Teplice. Štatutárnym zástupcom obce je starosta obce Ján Teltsch.

Počet obyvateľov obce: 613

 Kontakt